ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา
  รายละเอียด : 🙏องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น🙏
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา
๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยนัดพร้อมกัน
ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.ณ บริเวณคลองท่าดี หมู่ที่ ๖ (หลังโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น)

** การแต่งกาย เสื้อสีเหลือง จิตอาสา ชุดจิตอาสา
เสื้อสีเหลือง หมวก ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน
และติดบัตรประจำตัวจิตอาสา (ถ้ามี)**
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน