ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลมะม่วงสองต้น
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น จะดำเนินการออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ประเภทภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จึงได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจข้อมูลการถือครองสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 6 เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตั้งแต่เดือน กันยายน 2562 เป็นต้นไป
ขอให้ประชาชน โปรดให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยเจ้าหน้าที่จะติดบัตรประจำตัวและการสำรวจครั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0-7534-0724 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน