ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2562
  รายละเอียด : อบต.มะม่วงสองต้น ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองท่าดี (บริเวณหลังโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น) หมู่ที่ 6 ตำบลมะม่วงสองต้น

อนึ่ง ขอความร่วมมือท่านจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพัฒนาคูคลองและบริเวณรอบๆ แหล่งน้ำมาด้วย เช่น มีดงอ พร้า กระชอนหรือสวิง เป็นต้น

**************************************************************
การแต่งกาย เสื้อสีเหลือง จิตอาสา ชุดจิตอาสา เสื้อสี่เหลือง หมวก ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และติดบัตรประจำตัวจิตอาสา (ถ้ามี)
**************************************************************
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน