ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
  รายละเอียด : ประธานสภา อบต.ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.มะม่วงสองต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ต้้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน