ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบ จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบ จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 128 คน