ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสานต่อพระราชดำริในการให้หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ พัฒนาสภาพแวดล้อมรวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในตำบลมะม่วงสองต้นให้มีสภาพที่ดีขึ้น โดยการจัดเก็บและกวาดขยะ ณ วัดเตาปูน
หมู่ที่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น ในวันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยพร้อมกัน เวลา 09.00 น.

**การแต่งกาย เสื้อสีเหลือง จิตอาสา ชุดจิตอาสา
(เสื้อสีเหลือง หมวก ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน
และติดบัตรประจำตัวจิตอาสา (ถ้ามี))**
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน