ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ยกเลิกโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยฉางตก หมู่ที่ 1
  รายละเอียด : ยกเลิกโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยฉางตก  หมู่ที่  1  ตำบลมะม่วงสองต้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 616 คน