ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง
  รายละเอียด :

ตรวจการจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสำโรง -ไชยมนตรี  หมู่  2


วันที่  21  กรกฎาคม  2553  เวลา 10.00 น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 579 คน