ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด : ประธานสภา อบต. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 -15 สิงหาคม 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน