ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศจังหวัด เรื่อง ขอรับเช่าสืบแทนที่ดินวัดหมอไชย (ร้าง)
  รายละเอียด : ด้วยนายอนุสรณ์ แย้มแสง ขอยื่นเช่าสืบแทนที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 32.30 ตารางวา หากผู้ใดมีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงดังกล่าวให้ยื่นหนังสือคัดค้านการขอรับเช่าสืบแทนที่ดินวัดหมอไชย (ร้าง) (บางส่วน) ได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน