ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต.มะม่วงสองต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด : สภา อบต.มะม่วงสองต้น ขอเชิญประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.มะม่วงสองต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน