ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญชวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง
  รายละเอียด : 📣📣ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น . ผ่านโปรแกรมระบบ Zoom Cloud Meeting และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทางเว็บไซต์ http://www.ect.go.th/nakhonsithammarat
และเฟสบุค สนง.กกต.จว.นครศรีธรรมราช และท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด คู่มือสมานฉันท์ อบต. ด้างล่างค่ะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน