ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
  รายละเอียด : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 กำหนดระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน