ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง กำหนดการจัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการจัดทำและปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงส
  รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น เรื่อง กำหนดการจัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการจัดทำและปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน