ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งการยื่นแบบขอแจ้งฯ การดำเนินการก่อนการหาเสียงเลือกตั้งทุกรูปแบบผู้สมัครนายกอบต. และสมาชิกสภาอบต..
  รายละเอียด : ‼️ข่าวประชาสัมพันธ์‼️
📣📣 จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงผู้สมัครนายกอบต.
และสมาชิกสภาอบต. ผู้สมัครฯ ทุกท่านจะต้องยื่นแบบขอแจ้งฯ การดำเนินการก่อนการหาเสียงเลือกตั้งทุกรูปแบบ ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย แบบขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง , แบบขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ , แบบขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ , แบบขอแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง , แบบขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารได้ที่ https://www.ect.go.th/nakhonsithammarat/main.php
...
ทั้งนี้ ผู้สมัครฯ ทุกท่าน สามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นเอกสาร หลักฐานแทนได้ตามมาตรา 797 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ ยื่นทางไปรษณีย์ (ถือวันที่ สนง.กกต.จว.นครศรีธรรมราช ได้รับเอกสารเป็นวันที่แจ้ง)
ที่ตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7535 5299 และ 0 7535 5300
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน