ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ หยุดการให้บริการประชาชน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
  รายละเอียด : 📣ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น หยุดการให้บริการประชาชน เนื่องจากเกิดการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019📣
**ขณะนี้มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 ราย และมีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก อบต.มะม่วงสองต้นจึงขอประกาศหยุดให้บริการแก่ประชาชน ในช่วงระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคม 2564 และ (จะเปิดให้บริการเป็นปกติในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564)**
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน