ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศแจ้งผู้้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
  รายละเอียด : สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งประกาศเรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน กรณีนายชัยชนะ จริยพงศ์ ได้นำรังวัดออกโฉนดที่ดิน หลักฐาน น.ส.3 เลขที่ 145 หมู่ที่ 1 ตำบลมะม่วงสองต้น เพื่อปิดประกาศให้ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงมาระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 92 คน