ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  รายละเอียด : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ได้มีคำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 68 คน