ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น และ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
  รายละเอียด : นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น และ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นครั้งแรก ในวันที่ 5 มกราคม 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 84 คน