ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
  รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ครั้งแรก วันที่ 5 มกราคม 2565 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 65 คน