ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
  รายละเอียด : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 มกราคม 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 85 คน