ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีธรรมราชประกาศรับสมัครเรียน โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ
  รายละเอียด : 📢📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢📢
จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาโครงการอาชีวะอยูประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลิตพืช สาขางานการผลิตสัตว์ สาขางานผลิตสัตว์น้ำ สาขางานช่างเกษตร และสาขางานธุรกิจเกษตร
** ท่านที่สนใจ สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 **
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
- www.nkatc.ac.th

- เพจเฟสบุค งานประชาสัมพันธ์ วษท.นครศรีฯ
- งานแนะแนว โทร.081-1879458
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน