ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนและวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามประปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนและวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามประปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยภรณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน