ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจัดประโยชน์ให้เช่าที่ดินวัดสระเรียง (ร้าง)
  รายละเอียด : ด้วยผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินวัดสระเรียบ (ร้าง) ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหลักฐาน โฉนดที่ดินเลขที่ 83134 แจ้งความประสงค์ขอเช่าที่ดินวัดสระเรียง (ร้าง) แปลงแยกที่ 7 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 16.8 ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ 83135 แปลงแยกที่ 1 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ - ไร่ 2 งาน 13.5 ตารางวา เพื่อใช้ปลูกบ้านอยู่อาศัย และเพื่อทำสวนตามแผนผังรวมผู้เช่าแสดงเขตการใช้ประโยชน์วัดสระเรียง (ร้าง) หมู่ที่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 12 ราย ดังนั้นหากผู้ใดมีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงดังกล่าวให้นำหลักฐานยื่นหนังสือคัดค้านการขอเช่าที่ดินวัดสระเรียง(ร้าง) ได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน