ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 2 โครงการ
  รายละเอียด :

อบต.มะม่วงสองต้น จ้างเหมาสอบราคา


1.โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ(ฝั่งซ้าย) หม่ที่ 1 งบประมาณ 131,000.-บาท  ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 700.-บาท 


2.โครงการปรับรุงถนนสายซอยวัดนาสน หมู่ที่ 4 งบระมาณ 254,000.-บาท ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 1,000.-บาท                             


 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร/ซื้อได้ที่ส่วนการคลัง ระหว่างวันที่ 29 ส.ค.-11 ก.ย.55
กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. - 11 ก.ย.2555


กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 12 ก.ย.55 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ(สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมือง)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 484 คน