ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
  รายละเอียด :

อบต.มะม่วงสองต้น จ้างเหมาสอบราคา ถนนคสล. จำนวน 4 โครงการ


1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยประชาร่วมใจ 3 หม่ที่ 1 งบประมาณ 116,000.-บาท  ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 700.-บาท 


2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพัสดีพร้อม หมู่ที่ 2 งบระมาณ 158,000.-บาท ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 1,000.-บาท 


3.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยต้นยาง หมู่ที่ 3 งบประมาณ 202,000.-บาท ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 1,500.-บาท


4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยต้นยาง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 145,000.-บาท ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 900.-บาท       


 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร/ซื้อได้ที่ส่วนการคลัง ระหว่างวันที่ 29 ส.ค.-11 ก.ย.55
กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. - 11 ก.ย.2555กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 12 ก.ย.55 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ(สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมือง)

  Deposit Pulsa Tanpa Potongan
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 469 คน