ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายชลประทาน-คลองส้อน หมู่ที่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายชลประทาน-คลองส้อน  หมู่ที่ 2  ตำบลมะม่วงสองต้น  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กันยายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 527 คน