ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการพิจารณาการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
  รายละเอียด :

ประกาศผลการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง อบต.มะม่วงสองต้น โดยวิธีพิเศษ


นางสาวพัสรี  กัมพลานนท์ เสนอราคาที่ดินดังกล่าวเป็นเงิน 1,561,340.-บาท และเจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคาลงคงเหลือ 1,555,000.-บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 591 คน