ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2555
  รายละเอียด : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกันยายน 2555
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 491 คน