ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนป่ากล้วย-สมอชัย หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 2)
  รายละเอียด :

งบประมาณ 187,000.-บาท 


ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่ส่วนการคลัง งานพัสดุ  ระหว่างวันที่ 7 - 20 มิถุนายน 2556

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 420 คน