ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาโครงการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม จำนวน 6 โครงการ
  รายละเอียด :

1.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายถนนบ้านหน้ารายณ์- บาหลาย หมู่ที่ 1 งบประมาณ 118,000.-บาท


2.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยไทรทอง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 186,000.-บาท


3.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายถนนป่ากล้วย-ปิ่นกมล หมู่ที่ 3 งบประมาณ 334,000.-บาท


4.โครงการกาอสร้างถนนคสล.สายซอยตาขุนลก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 166,000.-บาท


5.โครงการกาอสร้างถนนคสล.สายซอยสามดอน8 (ตาจัด) หมู่ที่ 5 งบประมาณ


118,000.-บาท


6.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยกัมพลานนท์อุทิศ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 212,000.-บาท


ผู้สนใจขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ


โครงการที่ 1 ราคาชุดละ 700.-บาท


โครงการที่ 2 ราคาชุดละ 1,000.-บาท


โครงการที่ 3 ราคาชุดละ 1,800.-บาท


โครงการที่ 4 ราคาชุดละ 900.-บาท


โครงการที่ 5 ราคาชุดละ 700.-บาท


โครงการที่ 6 ราคาชุดละ 1,500.-บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 463 คน