ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนป่ากล้วย-ปิ่นกมล หมู่ที่ 3
  รายละเอียด :

หจก.อริญชัยการโยธา  เสนอราคา 333,000.-บาท


หจก.นครราชก่อสร้าง เสนอราคา  333,500.-บาท


หจก.อริญชัยการโยธา เป็นผู้ชนะการสอบราคา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 552 คน