ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ 2/2556
  รายละเอียด :

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว


ในอัตรามื้อละ20.-บาท/คน/วัน จำนวน 103 คน จำนวน 101 วัน


งบประมาณ 208,060.-บาท   เอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท ระหว่างวันที่ 15 -29 ตุลาคม 2556 ณ ส่วนการคลัง งานพัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 410 คน