ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ 2/2556
  รายละเอียด : ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น  ลงวันที่  15  ตุลาคม  2556  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว  ภาคเรียนที่ 2/2556 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 416 คน