ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ 1/2557
  รายละเอียด :

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านคลองลาว  ในอัตรามื้อละ 20.-บาท


งบประมาณ 115,020.-บาท


สนใจขอรับ/ซื้อ เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100.-บาท ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2557

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 306 คน