ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว
  รายละเอียด :

ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านคลองลาว


งบประมาณ  115,020.-บาท


ผู้ชนะการสอบราคาคือ นางสมใจ  สมบูรณ์ เสนอราคา 73,000.-บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 340 คน