ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558
  รายละเอียด : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเดือน มกราคม 2558 ตามแบบรายงาน (สขร. 1)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 255 คน