ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ 1/2558
  รายละเอียด :

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘


งบประมาณ  ๑๑๒,๐๐๐  บาท


ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 275 คน