ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวท่า-ไชยมนตรี หมู่ที่ 1,6 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวท่า-ไชยมนตรี หมู่ที่ 1,6 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ 1,516,000.- บาท
ราคากลางที่ทางราชการกำหนด 1,514,000.- บาท
สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.- บาท
ระหว่างวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กรกฏาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 300 คน