ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2558
  รายละเอียด : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 264 คน