ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประการราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต แก้ปัญหาขาดน้ำประปาหน้าแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 340 คน