ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
  รายละเอียด : ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 246 คน