ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน จำนวน 4 วัน
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 209 คน