ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง จัดซื้อถังขยะสำหรับคัดแยกขยะและถังขยะถั่วไปสำหรับบริการประชาชน จำนวน 2 รายการ
  รายละเอียด : ประกาศราคากลาง จัดซื้อถังขยะสำหรับคัดแยกขยะและถังขยะถั่วไปสำหรับบริการประชาชน จำนวน 2 รายการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 206 คน