ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการพื้นที่ส้รางสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลมะม่วงสองต้น ประจำปีงบประมาณ 2561 "กิจกรมการฝึกอบรมดนตรีสากลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลมะม่วงสองต้น" ข
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการพื้นที่ส้รางสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลมะม่วงสองต้น ประจำปีงบประมาณ 2561 "กิจกรมการฝึกอบรมดนตรีสากลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลมะม่วงสองต้น" ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 137 คน