ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต.มะม่วงสองต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
27 ก.ค. 2564
2 การปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘)
7
23 ก.ค. 2564
3 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2485/2564,2494- 2495/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
22 ก.ค. 2564
4 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
22 ก.ค. 2564
5 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
20 ก.ค. 2564
6 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
20 ก.ค. 2564
7 ประกาศจังหวัด เรื่อง ขอรับเช่าสืบแทนที่ดินวัดหมอไชย (ร้าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 ก.ค. 2564
8 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
14 ก.ค. 2564
9 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 ก.ค. 2564
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24-25/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35