ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15,16/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 พ.ค. 2565
2 ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 พ.ค. 2565
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีธรรมราชประกาศรับสมัครเรียน โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
18 พ.ค. 2565
4 ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 เม.ย. 2565
5 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12-13/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 เม.ย. 2565
6 ประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
22
11 เม.ย. 2565
7 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 เม.ย. 2565
8 โครงการ "บอกดิน 3" ประชาชนแจ้งข้อมูลด้วยตนเองได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เช็คเลย!! ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 เม.ย. 2565
9 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 31 พ.ศ.2564 เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 เม.ย. 2565
10 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
28 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39