ข้าพระพุทธเจ้า : รัตวัน ปิยจันทร์

ข้าพระพุทธเจ้า : นายศราวุธ ตั้งใหม่ดี

ข้าพระพุทธเจ้า : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล และพสกนิกรชาวตำบลมะม่วงสองต้น

ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวประไพพิศ ปานชาตรี

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :

ข้าพระพุทธเจ้า :