สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563
   
 
   

 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พ.ย. 2563