สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 ต.ค. 2563