สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564
   
 
   

 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 พ.ค. 2564